Rozsah převodu náboje Rohloff SpeedHub 500/14

Převodový systém hraje velmi důležitou roli ve snadnosti ovládání kola. Rozdíl mezi nejlehčím a nejtěžším převodem a odstupňování převodů hrají významnou úlohu pro rozhodování v situacích, kdy mají být převody "šité na míru" například při závodech.

Rozsah převodů náboje Rohloff SpeedHub 500/14Odstupňování převodů zaručuje rovnoměrnost přechodu mezi jednotlivými stupni. Výběr z celého rozsahu převodů, jejich počet a odstupňování, může omezit snadnou ovladatelnost bicyklu. Pro docílení nerušené jízdy musí být zařazení odpovídajícího převodu za každé situace a to včetně "klidu" maximálně lehké a intuitivní.

Leží-li rozsah převodů nad 500% a jsou-li rovnoměrně mezi sebou odstupňovány s rozdílem menším než 15%, mají závodníci, stejně jako hobby jezdci, dostatečný prostor pro změnu rychlosti v přesně takovém okamžiku, kdy to potřebují a to bez ohledu na podmínky a aniž by změnili frekvenci šlapání. To je možné jedině s nábojem Rohloff SpeedHub 500/14.

Diagram ukazuje srovnání mezi 27-mi rychlostním řadícím systémem s přehazovačkou a systémem Rohloff SpeedHub 500/14. Mezi rozsahem a počtem využitelných převodových stupňů neexistuje žádný rozdíl. Pro systém Rohloff SpeedHub 500/14 hovoří optimální rozložení rychlostí a řazení s možností řadit jediným ovladačem (gripem) libovolně v klidu nebo při šlapání, což je u běžného "přehazovačového" systému nedosažitelné.

Celý rozsah převodů lze podle individuálních požadavků jezdce kombinací a pastorku a převodníku jednoduše posunout "do rychla" nebo "do pomala" a to v daleko větší míře než u "přehazovačkového" systému.